Therapie & Coaching

Aanmelding en intake: aanmelden kan via het contactformulier, via mail of via een telefonisch berichtje. Na aanmelding volgt er een vrijblijvend telefonisch gesprek (15 minuten) waarbij reden van aanmelding en de hulpvraag hoofdonderwerp zijn. We maken hierbij samen de inschatting of je mij bij op de juiste plek bent voor behandeling. Daarna volgt er een intake gesprek om jouw klachten en het ontstaan ervan in kaart te brengen. Ook formuleren we behandeldoelen aan de hand van jouw hulpvraag. Als je akkoord bent met het behandelplan wat vervolgens gemaakt wordt en er is een klik kan de behandeling starten. Mocht je op een andere plek passendere hulp kunnen krijgen voor de klachten kijken we samen naar een alternatief.

Vergoeding: gezien ik werk als zelfstandig basispsycholoog en geen big-registratie heb komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. In enkele gevallen wil de werkgever de behandeling (voor een deel) vergoeden in het kader van mentale zorg en uitvalpreventie. Vraag dit na bij je werkgever.

Mindful run

Aanmelding: na aanmelding krijg je de exacte datum, tijd en plaats doorgestuurd. De groepslessen gaan bij minimaal 2 personen door. Maximaal kunnen er 10 personen aan meedoen.

Vergoeding: de kosten zijn voor jezelf tenzij je werkgever (een deel) wil vergoeden in het kader van welzijn en uitvalpreventie. Informeer bij je werkgever.